Akzo Nobel NV

OTC: AKZOY    
Share price (5/22/20): $26.44    
Market cap (5/22/20): $14.8 billion