Akzo Nobel NV

OTC: AKZOY    
Share price (1/16/20): $32.63    
Market cap (1/16/20): $19.0 billion