Gerdau SA

NYSE: GGB    
Share price (5/26/20): $2.24    
Market cap (5/26/20): $2.527 billion