Gerdau SA

NYSE: GGB    
Share price (1/24/20): $5.17    
Market cap (1/24/20): $5.819 billion