Koppers Concrete Products Inc

Articles of Incorporation Filter

EX-3.16
from S-4 15 pages Operating Agreement Dated as of February 2, 2010 Koppers Ventures LLC
12/34/56
EX-3.15
from S-4 1 page Certificate of Formation of Koppers Ventures LLC
12/34/56
EX-3.31
from S-3/A 10 pages Companies Acts 1948 to 1989 Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association of Koppers Uk Transport Limited Incorporated on 29 May 1957 Memorandum of Association Amended on 8 February 2001 New Articles of Association Adopted on 12 December 1996 and Altered on 8 February 2001
12/34/56
EX-3.30
from S-3/A 10 pages Companies Acts 1908 to 1989 Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association of Koppers Uk Limited Incorporated on 27 January 1928 Memorandum of Association Amended on 8 February 2001 New Articles of Association Adopted on 11 December 1996 and Altered on 8 February 2001
12/34/56
EX-3.29
from S-3/A 13 pages Companies Acts 1908 to 1989 Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association of Koppers Uk Holding Limited Incorporated on 18 January 1996 Memorandum and Articles of Association Adopted on 18 January 1996 and Altered on 8 February 2001
12/34/56
EX-3.28
from S-3/A 11 pages Companies Acts 1985 to 1989 Private Company Limited by Shares Memorandum of Association of Pimco 2275 Limited
12/34/56
EX-3.27
from S-3/A 6 pages Deed of Formation of the Limited Liability Company §1
12/34/56
EX-3.26
from S-3/A 9 pages Koppers Luxembourg S.À.R.L. Société À Responsabilité Limitée Limited Liability Company Siège Social: L-1855 Luxembourg 46a, Avenue J.F. Kennedy
12/34/56
EX-3.25
from S-3/A 16 pages Operating Agreement Dated as of November 20, 2007 Koppers Asia LLC
12/34/56
EX-3.24
from S-3/A 2 pages State of Delaware Secretary of State Division of Corporations Delivered 12:52 Pm 11/20/2007 Filed 12:14 Pm 11/20/2007 Srv 071242035 – 4452716 File Certificate of Formation of Koppers Asia LLC
12/34/56
EX-3.23
from S-3/A 6 pages Vedtægter for Koppers European Holdings a/S Cvr-Nr. 17558595 Articles of Association for Koppers European Holdings a/S Cvr No. 17558595 Navn, Hjemsted Og Formål Name, Registered Office and Purpose § 1 § 1 Selskabets Navn Er Koppers European Holdings a/S. Selskabet Har Tillige Registreret Binavnet Tarconord International a/S (Koppers European Holdings a/S). the Corporate Name of the Company Is Koppers European Holdings a/S. the Company Is Further Registered Under the Subsidiary Name Tarconord International a/S (Koppers European Holdings a/S). § 2 § 2 Selskabets Hjemsted Er Nyborg Kommune. the Domicile of the Company Is in the Municipality of Nyborg. § 3 § 3 Selskabets Formål Er at Købe, Producere, Sælge, Importere Og Eksportere Kemikalier Og Drive Anden Virksomhed I Forbindelse Hermed. Selskabet Har Desuden Til Formål at Eje Aktier I Danske Og Udenlandske Selskaber. the Objects of the Company Are to Buy, Produce, Sell, Import and Export Chemicals and to Conduct Other Business Related Hereto. Furthermore It Is the Object of the Company to Own Shares in Danish and Foreign Companies. § 4 § 4 Selskabets Kapital Udgør Dkk 500.000 Fordelt I Aktier À Dkk 1.000 Eller Multipla Heraf. the Share Capital of the Company Is Dkk 500,000 Divided Into Shares With a Nominal Value of Dkk 1,000 Each or Multiples Hereof. § 5 § 5 Aktierne Udstedes På Navn Og Skal Noteres I Selskabets Aktiebog. Aktierne Er Ikke Omsætningspapirer. Ingen Aktier Skal Have Særlige Rettigheder. the Share Certificates Shall Be Registered Shares, and Shall Be Recorded in the Register of Shareholders. the Shares Are Non-Negotiable Instruments. No Shares Shall Enjoy Any Preferential Rights. § 6 § 6 Aktionærer Er Ikke Forpligtede Til at Lade Deres Aktier Indløse Helt Eller Delvist Af Selskabet Eller Af Andre. Shareholders Shall Not Be Required to Let Their Shares Be Repurchased Wholly or Partly by the Company or Any Other Person. Koppers European Holdings a/S 12.08.09 Bylaws 1/6
12/34/56
EX-3.22
from S-3/A 6 pages Articles of Association for Koppers Tar Tech International a/S
12/34/56
EX-3.21
from S-3/A 6 pages Vedtægter for Koppers Europe Aps Cvr-Nr. 25301927 Articles of Association for Koppers Europe Aps Cvr No. 25301927 Navn, Hjemsted Og Formål Name, Registered Office and Purpose § 1 § 1 Selskabets Navn Er Koppers Europe Aps. the Corporate Name of the Company Is Koppers Europe Aps. § 2 § 2 Selskabets Hjemsted Er Nyborg Kommune. the Domicile of the Company Is in the Municipality of Nyborg. § 3 § 3 Selskabets Formål Er at Eje Aktier Eller Anparter I Andre Selskaber. the Object of the Company Is to Hold Shares in Other Companies. § 4 § 4 Selskabets Kapital Udgør Dkk 8.375.000 Fordelt I Anparter À Dkk 1 Eller Multipla Heraf. the Share Capital of the Company Is Dkk 8,375,000 Divided Into Shares With a Nominal Value of Dkk 1 Each or Multiples Hereof. § 5 § 5 Anparterne Udstedes På Navn Og Skal Noteres I Selskabets Anpartshaverfortegnelse. the Share Certificates Shall Be Registered Shares, and Shall Be Recorded in the Register of Shareholders. § 6 § 6 Anpartshavere Er Ikke Forpligtede Til at Lade Deres Anparter Indløse Helt Eller Delvist Af Selskabet Eller Af Andre. Shareholders Shall Not Be Required to Let Their Shares Be Repurchased Wholly or Partly by the Company or Any Other Person. Enhver Overgang Af Anparter Eller Pantsætning Eller Anden Sikkerhedsstillelse Af Anparter Kan Kun Ske Med Samtykke Fra Bestyrelsens Side. Bestyrelsen Skal Inden Et Sådant Samtykke Gives Påse, at Enhver Bestemmelse Vedrørende Anparternes Overgang, Som Måtte Fremgå Af en Anpartshaveroverenskomst, Som Bestyrelsen Har Kendskab Til, Er Overholdt. Any Other Transfer of Shares, Any Charging of or Any Deposit of Shares as Security Is Subject to Approval by the Board of Directors. the Board of Directors Shall Supervise That Any Provisions Concerning Transfer of Shares Which May Be Stipulated in Any Shareholders’ Agreement Notified to the Board of Directors Have Been Observed. Koppers Europe Aps 12.08.09 Bylaws 1/6
12/34/56
EX-3.20
from S-3/A 6 pages Vedtægter for Koppers Denmark a/S Cvr-Nr. 11000738 Articles of Association for Koppers Denmark a/S Cvr No. 11000738 Navn, Hjemsted Og Formål Name, Registered Office and Purpose § 1 § 1 Selskabets Navn Er Koppers Denmark a/S. Selskabet Har Tillige Registreret Binavnet Tarconord a/S (Koppers Denmark a/S). the Corporate Name of the Company Is Koppers Denmark a/S. the Company Is Further Registered Under the Subsidiary Name Tarconord a/S (Koppers Denmark a/S). § 2 § 2 Selskabets Hjemsted Er Nyborg Kommune. the Domicile of the Company Is in the Municipality of Nyborg. § 3 § 3 Selskabets Formål Er at Købe, Producere, Sælge, Importere Og Eksportere Tjæreprodukter Og Drive Anden Virksomhed I Forbindelse Hermed, Samt Tillige at Udnytte Selskabets Blandings- Og Lagerfaciliteter Til Produktion Med Dertil Hørende Aktiviteter. the Objects of the Company Are to Buy, Produce, Sell, Import and Export Tar Products and to Conduct Other Business Related Hereto as Well as to Use the Blending and Storage Facilities of the Company for Production and Other Activities Related Hereto. § 4 § 4 Selskabets Kapital Udgør Dkk 70.000.000 Fordelt I Aktier À Dkk 1.000 Eller Multipla Heraf. the Share Capital of the Company Is Dkk 70,000,000 Divided Into Shares With a Nominal Value of Dkk 1,000 Each or Multiples Hereof. § 5 § 5 Aktierne Udstedes På Navn Og Skal Noteres I Selskabets Aktiebog. Aktierne Er Ikke Omsætningspapirer. Ingen Aktier Skal Have Særlige Rettigheder. the Share Certificates Shall Be Registered Shares, and Shall Be Recorded in the Register of Shareholders. the Shares Are Non-Negotiable Instruments. No Shares Shall Enjoy Any Preferential Rights. § 6 § 6 Aktionærer Er Ikke Forpligtede Til at Lade Deres Aktier Indløse Helt Eller Delvist Af Selskabet Eller Af Andre. Shareholders Shall Not Be Required to Let Their Shares Be Repurchased Wholly or Partly by the Company or Any Other Person. Koppers Denmark a/S 12.08.09 Bylaws 1/6
12/34/56
EX-3.19
from S-3 46 pages The Corporations Law a Company Limited by Shares Incorporated in New South Wales Articles of Association of Continental Carbon Australia Pty Ltd (Acn 000 486 966) (As Adopted by Special Resolution on 28 November 1997) General
12/34/56
EX-3.18
from S-3 28 pages National Companies and Securities Commission Companies (New South Wales) Code (Sub-Section 72(9))
12/34/56
EX-3.17
from S-3 27 pages Companies (New South Wales) Code a Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association of Koppers Coal Tar Products Pty. Ltd. Allen Allen & Hemsley Solicitors Level 46, Mlc Centre, 19-29 Martin Place, Sydney N.S.W. 2000
12/34/56
EX-3.16
from S-3 36 pages Corporations Law Constitution of Koppers Australia Pty Ltd (Acn 000 566 629) Baker & McKenzie Solicitors
12/34/56
EX-3.15
from S-3 46 pages Maddocks Lawyers 140 William Street Melbourne Victoria 3000 Australia Telephone 61 3 9288 0555 Facsimile 61 3 9288 0666 Email INFO@MADDOCKS.COM.AU WWW.MADDOCKS.COM.AU DX 259 Melbourne Constitution Corporations Act 2001 Company Limited by Shares Koppers Australia Holding Company Pty Ltd Can 104 645 301
12/34/56
EX-3.14
from S-3 12 pages By-Laws of Koppers Industries B.W., Inc
12/34/56